Magyar Deutsch Hrvatski

A Kékfrank utalvány címleteink:

500 Kfr - Esterházy Pál - Fraknó

500 Kfr 500 Kfr

Esterházy Pál (1635 - 1713): fiatalon lett Sopron megye főispánja, majd magas rangú katonaként harcolt a török ellen. 1681-ben Sopronban Magyarország nádorává választották. Később átfogó tervet készített az ország közigazgatási, pénzügyi és gazdasági újjászervezésére, és emellett udvarának kulturális életét is felpezsdítette. Birtokára számos képzőművészeti alkotást rendelt, maga pedig magyar és latin nyelvű imádságokat, prédikációkat, verseket írt, és kiadatta zenei gyűjteményét, a Harmonia Caelestist is. Hol karddal, hol okos diplomáciával, máskor pedig a művészetek ápolásával tevékenykedett a haza üdvére.


1.000 Kfr - Kitaibel Pál - Márcfalva

1.000 Kfr 1.000 Kfr

Kitaibel Pál (1757 - 1817): a Nagymartonban született és Márcfalván keresztelt Kitaibel Pál már orvostanhallgatóként professzorának asszisztense, az egyetemi botanikus kert irányítója, a kémiai laboratórium kutatója. Szülőföldünk szülötte nemcsak az általa felfedezett tellúrról, az általa elsőként előállított klórmészről és sárgavérlúgsót alkotó savról, kémiai eszközeiről, analitikai módszereiről ismert. Sokkal inkább természeti megfigyeléseiről. A Kárpát-medence flórájának, kőzeteinek első leírásával, ásványvizeink analízisével vált világhírűvé.


2.000 Kfr - Pejacsevich László - Pejacsevich-palota Sopron

2.000 Kfr 2.000 Kfr

Pejacsevich László (1824 - 1901): politikus, horvát bán. Egész életében a magyar-horvát barátságért tevékenykedett. Mint a kiegyezés előkészítésével megbízott országgyűlési bizottság tagjának, oroszlán része volt az 1868-iki horvát-magyar kiegyezés létrehozásában. Egyszerre tagja a horvát tartománygyűlésnek és a magyar országgyűlésnek. 1880-tól 1883-ig Horvát- Szlavón- Dalmátországok bánja. Pejacsevich László Sopron kulturális életének fő mecénása, a színház és a művészetek pártfogója. A horvátországi Nasicei kastélyát is soproni mesterrel Storno Ferenccel építtette át és rendeztette be.


5.000 Kfr - Lackner Kristóf - Sopron a XVII. században, metszet

5.000 Kfr 5.000 Kfr

Lackner Kristóf (1571 - 1631): kitanulta az ötvösséget, majd Paduában jogi képzettséget szerzett. 1613-tól már szülővárosának, Sopronnak köztiszteletben álló polgármestere. Egész életében városa érdekeit tartotta szem előtt. Lelki fundamentumként értelmezte a szellemtudományokat, a művészetet és az oktatást. Önzetlensége és szolidaritása példaértékű: vagyonát áldozta tehetséges ifjak taníttatására, árva leányok kiházasítása és a török fogságban lévők kiszabadítása. Politikai tapasztalatai alapján állította össze a helyes kormányzásról és a kívánatos nevelésről szóló munkáit. Művei alapján Lackner Kristóf méltán tekinthető a magyar államtudományi irodalom egyik megteremtőjének.


10.000 Kfr - Joseph Haydn - Fertőd

10.000 Kfr 10.000 Kfr

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809): vármegyénk szomszédságából, a Lajta menti Rohrauból indult világhírű zeneszerző. Közös kultúránkat őrző szülőfalujában német, magyar és horvát népdalokon nevelődött. Zenei tanulmányai után közel harminc esztendeig az Esterházy család főzeneigazgatójaként Eszterháza és Kismarton között osztotta meg életét, útközben gyakran megszállván a soproni Esterházy palotában. Az Esterházy - birtokon vált a szimfónia atyjává. Itt születtek a hercegi család eszterházi (ma Fertőd) színháznak írt operái, vonósnégyesei, szimfóniái és gazdag életművének alkotásai.


20.000 Kfr - Liszt Ferenc - Doborján

20.000 Kfr 20.000 Kfr

Liszt Ferenc (1811 - 1886): a XIX. század egyik legjelentősebb világhírű zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze. Doborjánban született és Sopronban mutatkozott be először kilenc éves csodagyerekként a nyilvánosság előtt. A világjáró muzsikust elszakíthatatlan szálak kötötték gyökereihez. Élete végéig magyar útlevelet használt, az illetőségi hely, amely ebben szerepelt, Sopron volt. Gyermekeinek is magyar állampolgárságot adatott. Zenéjében a magyar népi motívumokat használta fel. Ha tehette, a koncerttermeken kívül is segítette hazáját: az 1838-as pesti árvíz károsultjai megsegítésére hangversenyeket szervezett. Liszt Ferenc budapesti lakásán fogant meg a Zeneakadémia megalapításának gondolata, majd 1875-től ő a Magyar Zeneakadémia első elnöke is. Az egykori Zeneakadémia mai jogutóda a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
Cím: H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.  |  Tel.: 99/311-316 1-es mellék
info@kekfrank.hu

Az oldal fejlesztés alatt áll!