Magyar Deutsch Hrvatski

Régiónk

Sopron A Soproni medence mintegy másfél kilométer sávja és a környező hegyvidék kedvező földrajzi fekvésénél fogva már Kr.e. a VI-V. évezredben is emberlakta terület. A Kr.e. XIII -IX. századra datálható az első folyamatosan élő település a város mai területén. A kelta emlékek földsáncai, temetői a dombokon és a mai Sopront övező erdőkben mindenfelé megtalálhatók Utánuk germán törzsek vonulnak be, majd a mostani város magjának alapját a rómaiak építik ki Scarbantia néven, melyben minden, az akkori művelt városra jellemző közintézmény megtalálható: a fórum, az amphiteátrum (II.sz.), a temető, a fürdő valamint a kézműves műhelyek. A mocsaras részek feltöltése, a cölöpös alapozás már ebben a korban megkezdődik az Ikva és a Rák-patak között. A művészetüket is magukkal hozó rómaiak polgári várost építenek, ahol legnagyobb számban kereskedők és a kiszolgált veteránok telepednek meg. Kr.u. 69-79. Vespasianus császár uralkodása alatt a város municipiummá válik, vagyis saját szervezettel rendelkező város, amelynek lakói római polgárjogúak. A környéken. 73 szőlőtermesztéssel, kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozó villagazdaságok maradványát tárták fel. A romanizált lakosság szórványa 568-ig követhető e területen. Scarbantia ezek után elveszti jelentőségét, hiszen a népvándorlás során, majd ezután már nem itt húzódik a határ. Attila hun birodalma után avarok népesítik be a térséget, majd kb.900-ban Árpád népe telepedik le. Akkor a gyepűrendszer kiszélesedik, az országhatár a Bécsi medence nyugati szélére kerül. A magyar megyerendszer szerinti Sopron megyét Súr vezér birtokolja. Ekkor még 5-6 méteres magasságban állnak a római városfalak. A vármegye területéről indulnak az európai hadjáratok, melyeket az itt is megtalált - az Itáliára és a nyugatra kivetett adók - ezüstpénzei bizonyítanak. István király a Lajtánál húzza meg a határt, és az egykori Scarbantia helyén - a római vár vonalát gerendavázas földsáncokkal megerősítve - határvárat emel: Ebben lesz a XI. század elejére a királyi hatalom képviselőjének, a megyeispánnak a székhelye. A kutatások szerint a város mai nevét Sopron vármegye első ispánjáról, Suprunról kapja. A középkorban a vármegyeszékhely virágzó város, az akkori iratok szerint már12 temploma áll.

Tovább...

HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
Cím: H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.  |  Tel.: 99/311-316 1-es mellék
info@kekfrank.hu

Az oldal fejlesztés alatt áll!