Magyar Deutsch Hrvatski

Apoeni bonova Plavog Franka (Kékfrank, Kfr.):

500 Kfr - Pavao Esterházy - Fortnava

500 Kfr 500 Kfr

Za vrijeme vladanjaPavla Estrházy-ja (1635 - 1713) njegov dvor doživljava svoj prvi procvat i istaknuti kulturni život. Pavao je nastao već vrlo rano glavni špan Šopronske županije, borio se kao visokopozicionirani vojnik u protuturskim ratovima, a 1681. godine na Šopronskom Saboru izabran je za palatina Ugarske. Godine 1688-89 izradio je sveobuhvatni plan za ponovno organiziranje javne uprave, financija i godspodarstva države, što je međutim bečki dvor odbio, tako da se on povukao iz javnog života.


1.000 Kfr - Pavao Kitaibel - Marca

1.000 Kfr 1.000 Kfr

Pavao Kitaibel (1757 - 1817) Već kao student medicine na odsjeku kemije i botanike on je asistent profesora, voditelj botaničkog vrta sveučilišta i istraživač u kemijskom laboratoriju. Jedan je od otkrivača telura. Kao profesor obišao je čitavu državu sakupljajući i opisujući biljni svijet , geomorfologiju, istraživao mineralne vode, za što je izradio nove analitičke metode. Bio je prvi koji je sastavio klorvapno i kiselinu, kao sastavni dio žutokrvne lužinske soli.


2.000 Kfr - Ladislav Pejačević - palača Pejačević - palota Šopron

2.000 Kfr 2.000 Kfr

Ladislav Pejačević (1824 - 1901)političar i hrvatski ban. Kao član saborskog povjerenstva zaduženog za pripreme nagodbe, imao je važnu ulogu u potpisivanju mađarsko-hrvatske nagodbe 1868. godine. Bio je glavni mecena kulturnog života grada Šoprona i veliki zagovornik kazališta i umjetnosti. Na svojem našičkom imanju u Hrvatskoj sa Franzom Stornom pregradio i preuredio dvorac Pejačević.


5.000 Kfr - Kristofor Lackner - Veduta grada Šoprona

5.000 Kfr 5.000 Kfr

Kristofor Lackner (1571 - 1631) zlatar, nakon toga humanistički doktor prava, od 1613. gradonačelnik grada Šoprona. Kao rani predstavnik državnopravne literature u svojim je djelima pisao o ispravnoj vladavini i pravom odgoju. Utemeljio je Šopronsko društvo humanističkih znanstvenika. Svoju ostavštinu ostavio je gradu za oslobađanje robova iz turskog sužanjstva i udaju mlade siročadi te stipendiranje šopronske mladeži.


10.000 Kfr - Joseph Haydn - Fertőd

10.000 Kfr 10.000 Kfr

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) komponist bečke klasike. U svom rodnom selu odrastao su kontaktu sa narodnom muzikom Nijemaca, Mađara i Hrvata. Nakon muzičke naobrazbe skoro trideset godina bio je glavni muzički direktor obitelji Estreházy. Na njihovom imanju je izrastao u oca simfonije. U Fertődu nastaju njegove opere za ovdašnje kazalište, djela za gudački kvartet, simfonije i druga djela njegovog bogatog opusa.


20.000 Kfr - Franz Liszt - Rajnof

20.000 Kfr 20.000 Kfr

Franz Liszt (1811 - 1886) bio je jedan od najznačajnijih romantičnih kompozitora XIX. stoljeća i jedan od najvećih klavirista svih vremena. Nakon svog debitanskog nastupa u Šopronu već je kao dijete od čuda proputovao Europu i održao koncerte. Posljednja desetljeća svog života podijelio je između Weimara, Rima i Budimpešte. Sudjelovao je u osnivanju Mađarske Muzičke Akademije i postao njen prvi direktor. Za njega zaista stoji, da je kao čovjek makar njemačkog materinskog jezika u srcu ipak ostao uvijek Mađarom.


Ako-Se-Združimo Europska Zadruga
Adresa: H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.  |  Tel.: +36-99/311-316
info@kekfrank.hu

Az oldal fejlesztés alatt áll!