Magyar Deutsch Hrvatski

A Kékfrank bemutatása
„A Kedvezményt nyújtó kékfrank elfogadóhelyek katalógusa” kiadványban

mottó:
„A hazaszeretet azon szent láng, melyért, bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt a világ hidegen számító cosmopolitái, nincs mit pirulnunk, mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette, innen veszi, és innen fogja venni a Földön eredetét.”

(részlet Széchenyi 1846-os akadémiai beszédéből)

A Kékfrank:
Sopron és vonzáskörzete, a határokon átnyúló összefüggő járások gazdaságának élénkítésére bevezetett pénzhelyettesítő utalvány (helyi pénz).

A „helyi pénz” a KÖZ-t, a KÖZÖSSÉGET, az itt élőket kívánja szolgálni.

Mi a Kékfrank filozófiája?

Meggyőződéssel vallja, hogy mindenkinek jogában áll szülőföldjén igényei szerint boldog, tartalmas életet élnie. Ezért kötelességének tartja a szülőföld, az ott élők szolgálatát. Etikus elvrendszerrel vallja: csak és kizárólag a reál gazdasági szférában megengedett a „verseny”, s a versenyen keresztül azon gazdasági előnyök kivívása, ami szebbé, tartalmasabbá teszi létezésünket..

Mi a Kékfrank célja?

 • A Kékfrank a helyi gazdaság eszköze szülőföldünk kulturális – gazdasági megerősödését kívánja szolgálni. A Kékfrank mint jó kovász katalizálni kívánja a közösség összetartását, s ezen keresztül a közösség megerősödését. Használatával a jelenlegi atomizálódott „egyén” központú mentalitással szemben a „közösség” centrikus felfogás – a közösség fontosabb, mint az egyén – elv erősödik meg.
 • A közös kultúrához, a közös gazdasági térséghez való tartozás érzése erősödik a helyi pénz használatával.
 • A spirituális fundamentum, az identitás erősödik a KÉKFRANK használatával.
 • szülőföldünkön legyen elég munkahely
 • munkaadóink legyenek képesek tisztességes fizetést adni
 • álljon erős, biztos lábakon szülőföldünk gazdasága

Miért szükséges céljaink eléréséhez a helyi pénz = a Kékfrank?

A Kékfrank csak térségünkben működik: pénzeszközeink mindig itthon maradnak.
Míg a kékfrankunkat használjuk, addig a 100%-os Ft fedezete az itt élőknek kamatozik.
Nem csak a rendszer tagjai, hanem a helyi pénzintézetünk is gazdagodik. Ezáltal a jövőben kedvezőbb hitel feltételeket tud nyújtani a helyieknek.

Kiket szolgál a Kékfrank?

A Kékfrank a helyben élő és valódi értéket teremtő többségért született, az ő kezükben forogva a helyi gazdaságot erősíti, miközben használóinak kedvezményt nyújt. A Szövetkezet a Kékfrank használatából fakadó eredményt a térség gazdasági és kulturális megerősítésére kívánja fordítani.

Miért Jó a helyi vállalkozásoknak?

A tökét helyben tartja: mert csak náluk lehet felhasználni, elkölteni. Ezen keresztül növekszik forgalmuk és eredményük. Csak az erős helyi vállalkozásokon keresztül biztos a munkahely, a megélhetés. Ezért a kékfrank arra ösztönöz, hogy helyi termelőktől, szolgáltatóktól vásároljunk.

Miért jó a helyi munkavállalónak és az itt élő lakosságnak?

A helyi vállalkozások forgalmuk növelése és a Kékfrank elterjedése érdekében kedvezményt nyújtanak kékfrankkal történő fizetés esetén. Tehát többet ér a pénzünk kékfrankban, mint forintban. Megéri forintot kékfrankra váltani, ráadásul ez által a megélhetést biztosító helyi munkahelyek is stabilabbá válnak.

Hogyan kell használni a Kékfrankot?

Ugyanúgy működik, mint a forint és az euró, fém váltópénze a Ft és az euró érme. Fizetéskor úgy kell kezelni mint a pénzt: vissza kell adni belőle, ami történhet Ft-ban, euróban és Kékfrank –ban is.

 • Pénzként használható a mintegy 700 soproni- és környéki elfogadóhelyen – üzletekben, szolgáltatásokért - (lista: www.kekfrank.hu)

Címletei:

 • 500-as, 1 000-es, 2 000-es, 5 000-es, 10 000-és 20 000-es

Biztonsága:

 • A papíralapú KÉKFRANK ugyanolyan biztonságos, mint a Ft: biztonsági szintje mindegyik címleten azonos a 20 000 Ft-os címlettel.
 • A Magyar Állami Pénzjegynyomdában készült.
 • 100 %-os Ft fedezetét a Rajka és vidéke Takarékszövetkezet őrzi.

Váltása:

 • A szövetkezeti tagok és a szerződéses partnerek a szövetkezet központi pénztáránál (Sopron, Széchenyi tér 12.) és a Rajka- és Vidéke Takarékszövetkezet fiókjaiban tudnak váltani, a jelenleg érvényes kondíciós lista szerint:
  • Átváltás forintról kékfrankra 1 : 1 (1.000 Ft = 1.000 Kfr)
  • Amennyiben Kékfrankról történik a váltás forintra, akkor 0,25% + ÁFA, minimum 500,- Ft + ÁFA adminisztrációs költség kerül levonásra.
 • A fenti körön kívüli személyek és vállalkozások a tagoktól, vagy a szerződéses partnerektől szerezhetik be, válthatják vissza. A körön kívüli személyek szállodákban és különböző pénzváltóhelyeken válthatnak Kékfrankot.

Ki bocsátja ki és hol használható a Kékfrank?

Kékfrankot a Sopronban létrejött HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet bocsátja ki, a hajdani Sopron vármegye területére koncentrálva. A szövetkezetbe bárki – magán személy, vagy vállalkozás kérheti felvételét, aki a szövetkezeti célokkal, törekvésekkel egyetért és minimum 1 db, maximum 40 db, egyenként 100 EUR értékű részjegyet vásárol. Minden tag egyenlő szavazati joggal rendelkezik, függetlenül a birtokában lévő részjegyek számától.

Alakulás: 2009. 09. 29. Sopron város patrónusa, Szent Mihály napján

Tagok száma: 123 tag a megalakuláskor, jelenleg kb. 210 tag és kb. 800 partner.

Elfogadó helyei is e területen találhatók magyar és osztrák oldalon egyaránt.

Az elfogadóhelyek listája és térképes keresője a www.kekfrank.hu honlapon érhető el:

Elérhetőségek:

info@kekfank.hu www.kekfrank.hu


HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET
Cím: H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.  |  Tel.: 99/311-316 1-es mellék
info@kekfrank.hu

Az oldal fejlesztés alatt áll!